Υπηρεσίες του Κομμωτηρίου

Portrait of calm emotionless model with long windy hair.Studio shot.

Λούσιμο

“Για μας είναι σημαντική και διόλου δευτερεύουσα κομμωτική εργασία.Πρόκειται για ένα είδος αγωγής μαλλιών και δέρματος και όχι μια απλή διαδικασία καθαρισμού.Εξάλλου η επιτυχία των κομμωτικών εργασιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το καλό και σωστό λούσιμο.”