Υπηρεσίες του Κομμωτηρίου

Βραδινά Χτεχίσματα

” Τα βραδινά χτενίσματα μπορεί να γίνουν σε μακρυά ή σε κοντά μαλλιά. Με την προσθήκη ποστίς ή exte , τραβηγμένα πρoς τα πίσω ή πρoς τα πάνω. Συνδυάζοντας κοτσίδα και μπούκλες ή μόνο κοτσίδα ή μόνο μπούκλες. Μπορεί να συνδυαστεί με αλογοουρά πιάνοντας τα μαλλιά στην κορυφή ή στον αυχένα της κεφαλής.”