Μακρύ Χτενισμα  80€
Μεσαίο Χτενισμα 65€
Κοντό Χτένισμα    55€

Πακέτα Απεριόριστων Χτενισμάτων